Art. 12a. - [Zakaz usuwania danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców] - Ewidencja ludności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.736 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  12a.  [Zakaz usuwania danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców]

Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców nie usuwa się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 6 i 6a.