[Dane w ewidencji] - § 11. - Ewidencja gruntów i budynków. - Dz.U.2021.1390 - OpenLEX

§ 11. - [Dane w ewidencji] - Ewidencja gruntów i budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1390

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2021 r.
§  11.  [Dane w ewidencji]
Ewidencja obejmuje dane:
1)
przedmiotowe dotyczące:
a)
działek ewidencyjnych,
b)
budynków,
c)
lokali;
2)
podmiotowe dotyczące:
a)
właścicieli oraz przysługujących im wielkości udziałów albo samoistnych posiadaczy,
b)
opisu prawa własności lub stanu posiadania osób, o których mowa w lit. a,
c)
daty nabycia prawa własności,
d)
informacji o dokumentach, które stanowiły podstawę opisu prawa własności albo stanu posiadania, o którym mowa w lit. b,
e)
adresów zameldowania na pobyt stały albo siedziby podmiotów, o których mowa w lit. a.