Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.667

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2016 r.
§  4. Ewidencja prowadzona w postaci elektronicznej jest drukowana z upływem każdego miesiąca lub, jeżeli okres zatrudnienia marynarza upływa przed końcem miesiąca, wraz z zakończeniem zatrudnienia marynarza na statku.