Art. 9. - [Krajowy punkt kontaktowy w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  9.  [Krajowy punkt kontaktowy w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej]

Krajowym punktem kontaktowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 1141/2014 w zakresie wymiany informacji o europejskiej partii politycznej jest Państwowa Komisja Wyborcza.