Art. 39. - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  39. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.