Art. 35. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji stowarzyszenia] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  35.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji stowarzyszenia]

W zakresie nieuregulowanym w art. 32-34 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej fundacji politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji stowarzyszenia.