Art. 22. - [Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  22.  [Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną]
1. 
Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia w europejską fundację polityczną podejmowana jest na zasadach przewidzianych dla uchwał w sprawie zmian statutu stowarzyszenia.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej zgodę na przekształcenie stowarzyszenia w europejską fundację polityczną oraz na brzmienie jej statutu.
3. 
Uchwałę, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza.
4. 
Zarząd stowarzyszenia zamieszcza ogłoszenie o podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.