Art. 21. - [Zawiadomienie członków stowarzyszenia o planowanym przekształceniu w europejską fundację polityczną] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  21.  [Zawiadomienie członków stowarzyszenia o planowanym przekształceniu w europejską fundację polityczną]
1. 
Stowarzyszenie zawiadamia swoich członków o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu w europejską fundację polityczną na zasadach przewidzianych dla zawiadamiania o planowanych uchwałach w sprawie zmian statutu.
2. 
Członkowie stowarzyszenia mają prawo przeglądać w lokalu stowarzyszenia dokumenty, o których mowa w art. 20, oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.