Art. 19. - [Przygotowanie planu przekształcenia] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  19.  [Przygotowanie planu przekształcenia]
1. 
Plan przekształcenia przygotowuje zarząd stowarzyszenia.
2. 
Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.