Art. 15. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji krajowej partii politycznej] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  15.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o likwidacji krajowej partii politycznej]

W zakresie nieuregulowanym w art. 12-14 do likwidacji prowadzonej od dnia wejścia w życie decyzji o wykreśleniu z rejestru europejskiej partii politycznej stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji partii politycznej.