Art. 14. - [Odpowiedzialność członków organu europejskiej partii politycznej za pokrycie kosztów jej likwidacji] - Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2019 r.
Art.  14.  [Odpowiedzialność członków organu europejskiej partii politycznej za pokrycie kosztów jej likwidacji]

Jeżeli majątek europejskiej partii politycznej wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, odpowiedzialność za pokrycie pozostałej części tych kosztów ponoszą solidarnie członkowie organu uprawnionego do reprezentowania europejskiej partii politycznej według stanu na dzień wykreślenia z rejestru.