Art. 24. - Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych. Strasburg.1959.04.20. Protokół dodatkowy do konwencji. Strasburg.1978.03.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.76.854

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2004 r.
Artykuł  24 7

Każde Państwo, w chwili podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia wskaże, w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, jakie organy uważa za organy sądowe w rozumieniu niniejszej Konwencji. Następnie będzie mogło w każdym czasie i w taki sam sposób zmienić treść oświadczenia.

7 Art. 24 zmieniony przez art. 6 Drugiego Protokołu Dodatkowego do Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U.04.139.1476) z dniem 1 lutego 2004 r.