Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.53.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.

Na podstawie dekretu z dnia 11 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw № 20 poz. 59) w przedmiocie utworzenia Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa postanawia Rada Ministrów: ustalić - oprócz ustalonego dekretem z dnia 11 grudnia 1918 roku etatu szefa Kancelarji Cywilnej i ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1918 r. (Dziennik Praw № 20 poz. 60) etatów dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa - jeszcze następujące dodatkowe etaty:
1) dwóch referentów z płacą kategorji VI.
2) jednego pomocnika referenta z płacą kategorji VIII,
3) jednego kancelisty z płacą kategorji IX.

Warszawa, dnia 29 czerwca 1919 r.