Art. 1. - Estonia-Polska. Protokół taryfowy. Warszawa.1938.02.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.175

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1938 r.
Art.  1.
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Warszawie dnia 19 lutego 1938 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.