Art. 1. - Estonia-Polska. Protokół dodatkowy do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r. Warszawa. 1938.04.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.39.327

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1938 r.
Art.  1.
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Warszawie dnia 22 kwietnia 1938 r. protokołu dodatkowego do protokołu taryfowego między Polską a Estonią z dnia 19 lutego 1938 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.