§ 7. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. - Dz.U.1936.42.310 - OpenLEX

§ 7. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.
§  7.
(1)
Z dniem wylosowania obligacyj II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej ustaje ich oprocentowanie.
(2)
Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej mogą być przedstawione do spłaty w ciągu lat 30 od dnia ich wylosowania, kupony zaś w ciągu lat 5 od dnia ich płatności. Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej i kupony, nieprzedstawione do spłaty w powyższych terminach, ulegają przedawnieniu.