§ 6. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. - Dz.U.1936.42.310 - OpenLEX

§ 6. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.
§  6.
Spłata kapitału oraz wypłata odsetek obligacyj II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej nastąpi w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za jednego złotego w złocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509).