§ 3. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. - Dz.U.1936.42.310 - OpenLEX

§ 3. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.
§  3.
Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej będą zaopatrzone w podpisy Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz w pieczęć Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Kupony oraz talony zaopatrzone będą w podpis Ministra Skarbu.