[Nabycie prawa do rekompensaty] - Art. 21. - Emerytury pomostowe. - Dz.U.2022.1340 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Nabycie prawa do rekompensaty] - Emerytury pomostowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1340 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  21.  [Nabycie prawa do rekompensaty]
1. 
Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
2. 
Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.