[Wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej] - Art. 9. - Emerytury kapitałowe. - Dz.U.2018.926 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  9.  [Wygaśnięcie prawa do okresowej emerytury kapitałowej]

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygasa:

1)
w przypadku śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego;
2)
z dniem poprzedzającym dzień, w którym członek otwartego funduszu emerytalnego ukończył 65. rok życia;
3)
w przypadku wyczerpania środków zewidencjonowanych na subkoncie.