[Warunki nabycia prawa do okresowej emerytury kapitałowej] - Art. 8. - Emerytury kapitałowe. - Dz.U.2018.926 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Warunki nabycia prawa do okresowej emerytury kapitałowej] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  8.  [Warunki nabycia prawa do okresowej emerytury kapitałowej]

Członek otwartego funduszu emerytalnego nabywa prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:

1)
ukończył 60 lat oraz
2)
kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie, ustalona na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zostanie przyznana emerytura, jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego.