Art. 44. - [Termin przekazania pełnomocnictw do dysponowania przez ZUS rachunkami bankowymi OFE] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  44.  [Termin przekazania pełnomocnictw do dysponowania przez ZUS rachunkami bankowymi OFE]

Otwarte fundusze emerytalne w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. przekażą do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi, o których mowa w art. 14 ust. 9.