Art. 4. - [Związek emerytur kapitałowych z systemem ubezpieczenia społecznego] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  4.  [Związek emerytur kapitałowych z systemem ubezpieczenia społecznego]

Emerytury kapitałowe przysługują w ramach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.