[Ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej z urzędu] - Art. 13. - Emerytury kapitałowe. - Dz.U.2018.926 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej z urzędu] - Emerytury kapitałowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.926 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2018 r.
Art.  13.  [Ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej z urzędu]
1. 
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej ustala się z urzędu, jeżeli prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustala się na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
2. 
Wszczęcie postępowania z urzędu na podstawie art. 24a ustawy, o której mowa w ust. 1, przed osiągnięciem wieku 65 lat, oznacza równocześnie wszczęcie postępowania o okresową emeryturę kapitałową.