Art. 88. - [Coroczna waloryzacja emerytur i rent] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1251 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  88.  [Coroczna waloryzacja emerytur i rent]
1. 
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.
2. 
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
3. 
Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.
4. 
Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.