[Ryczałtowa wysokość zasiłku pogrzebowego] - Art. 80. - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Dz.U.2022.504 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Ryczałtowa wysokość zasiłku pogrzebowego] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  80.  [Ryczałtowa wysokość zasiłku pogrzebowego]

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.