Art. 80. - [Ryczałtowa wysokość zasiłku pogrzebowego] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1251 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  80.  [Ryczałtowa wysokość zasiłku pogrzebowego]

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.