[Osoby niezdolne do pracy] - Art. 12. - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Dz.U.2022.504 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Osoby niezdolne do pracy] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2022 r. do: 18 października 2022 r.
Art.  12.  [Osoby niezdolne do pracy]
1. 
Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
2. 
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
3. 
Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.