Art. 101. - [Ustanie prawa do świadczeń] - Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.504 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r.
Art.  101.  [Ustanie prawa do świadczeń]

Prawo do świadczeń ustaje:

1)
gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa;
2)
ze śmiercią osoby uprawnionej.