Art. 8. - [Obowiązek wykorzystywania energii elektrycznej w ogólnodostępnej stacji ładowania wyłącznie w celu ładowania pojazdów elektrycznych lub zapewnienia funkcjonowania stacji] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  8.  [Obowiązek wykorzystywania energii elektrycznej w ogólnodostępnej stacji ładowania wyłącznie w celu ładowania pojazdów elektrycznych lub zapewnienia funkcjonowania stacji]

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania zapewnia, aby energia elektryczna dostarczana do ogólnodostępnej stacji ładowania była wykorzystywana wyłącznie w celu:

1)
ładowania;
2)
ładowania lub wymiany akumulatora służącego do napędu pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego, autobusu zeroemisyjnego lub pojazdu silnikowego, w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, niebędącego pojazdem elektrycznym;
3)
zapewnienia funkcjonowania tej stacji.