Art. 7. - [Możliwość ładowania pojazdu elektrycznego bez uprzedniego zawarcia umowy z dostawcą usługi ładowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  7.  [Możliwość ładowania pojazdu elektrycznego bez uprzedniego zawarcia umowy z dostawcą usługi ładowania]

Dostawca usługi ładowania nie może uzależniać świadczenia usługi ładowania od uprzedniego zawarcia przez użytkownika pojazdu elektrycznego lub pojazdu hybrydowego umowy w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.