Art. 6. - [Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jako dostawca usługi ładowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  6.  [Operator ogólnodostępnej stacji ładowania jako dostawca usługi ładowania]

Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać zadania dostawcy usługi ładowania.