Art. 4. - [Podstawa prawna korzystania z ogólnodostępnej stacji ładowania przez dostawcę usług ładowania] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  4.  [Podstawa prawna korzystania z ogólnodostępnej stacji ładowania przez dostawcę usług ładowania]

Dostawca usługi ładowania korzysta z ogólnodostępnej stacji ładowania na podstawie umowy zawartej z operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania.