Art. 3c. - [Zakaz zbycia ogólnodostępnej stacji ładowania innemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  3c.  [Zakaz zbycia ogólnodostępnej stacji ładowania innemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego]

Ogólnodostępnej stacji ładowania, której właścicielem jest operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, nie może nabyć inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.