Art. 29e. - [Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia badań technicznych stacji wodoru] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  29e.  [Obowiązek zapewnienia przeprowadzenia badań technicznych stacji wodoru]

Operator stacji wodoru zapewnia przeprowadzenie badań technicznych stacji wodoru, o których mowa w art. 29c.