Art. 25. - [Zapewnienie bezpiecznego korzystania ze stacji gazu ziemnego] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  25.  [Zapewnienie bezpiecznego korzystania ze stacji gazu ziemnego]

Stacje gazu ziemnego oraz punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) są budowane, eksploatowane, naprawiane i modernizowane w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 29 oraz warunkami tankowania pojazdów i bunkrowania jednostek pływających, zapewniającymi:

1)
bezpieczeństwo użytkowników;
2)
prawidłowe funkcjonowanie sieci gazowej;
3)
bezpieczeństwo pożarowe;
4)
dostęp dla osób niepełnosprawnych;
5)
właściwy stan techniczny wykorzystywanej infrastruktury.