Art. 24. - [Obowiązek zapewnienia możliwości bunkrowania statków gazem ziemnym LNG w portach należących do sieci TEN-T] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  24.  [Obowiązek zapewnienia możliwości bunkrowania statków gazem ziemnym LNG w portach należących do sieci TEN-T]

Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej TEN-T zapewnia, aby w tym porcie był dostępny punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).