Art. 13. - [Zapewnienie bezpiecznego użytkowania stacji ładowania, punktów ładowania oraz punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 22 lipca 2024 r.
Art.  13.  [Zapewnienie bezpiecznego użytkowania stacji ładowania, punktów ładowania oraz punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu]

Stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne używanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych.