Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Elektromobilność i paliwa alternatywne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.875 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 22 lipca 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, zwanej dalej "infrastrukturą paliw alternatywnych", w tym wymagania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura;
2)
obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3)
obowiązki informacyjne w zakresie paliw alternatywnych;
4)
warunki funkcjonowania stref czystego transportu;
5)
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.