Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.24.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w sprawie eksmisji w drodze administracyjnej osób i instytucji, zajmujących bez należytej podstawy prawnej pomieszczenia w gmachach państwowych.

Art.  1.

Osoby i instytucje, które bez należytej podstawy prawnej zajmują pomieszczenia w gmachach państwowych, winny niezwłocznie na żądanie Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych opróżnić zajmowane pomieszczenia.

Art.  2.

W razie niewykonania dobrowolnie żądania Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w oznaczonym terminie - Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych władne będzie dokonać eksmisji w drodze administracyjnej za pośrednictwem organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Warszawa, dnia 4 marca 1919 r.