Art. 21. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 21. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  21.

Tytuł egzekucyjny powinien zawierać:

a)
nazwę wierzyciela,
b)
imię i nazwisko (nazwę) dłużnika oraz jego adres,
c)
dokładne oznaczenie należności i jej podstawę prawną,
d)
datę i podpis oraz pieczęć wierzyciela.