Art. 19. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 19. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  19.
1.
Podstawą egzekucji administracyjnej jest tytuł wykonawczy.
2.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony klauzulą wykonalności.