Art. 145. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1947.21.84 - OpenLEX

Art. 145. - Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1958 r.
Art.  145.
1.
Urząd skarbowy może w terminie zawitym dwutygodniowym od dnia zawiadomienia o postanowieniu sprzedaży przedstawić syndykowi nabywcę przedsiębiorstwa upadłego.
2.
Nabywca przedstawiony przez urząd skarbowy ma prawo pierwokupu według przepisów kodeksu zobowiązań.
3.
Nabywcą przedstawionym przez urząd skarbowy może być tylko:
a)
przedsiębiorstwo państwowe,
b)
przedsiębiorstwo związku samorządu terytorialnego,
c)
spółdzielnia wskazana przez związek rewizyjny spółdzielni.