Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  33d.  [Koordynacja polityki mieszkaniowej państwa]

Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę mieszkaniową państwa oraz kontroluje jej realizację.