Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1220 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2020 r.
Art.  16.  [Dział łączność]

Dział łączność obejmuje sprawy poczty.