[Zezwolenie na prowadzenie działalności. Oznaczenie zakładu ubezpieczeniowego i zakładu reasekuracji] - Art. 7. - Działalność... - Dz.U.2022.2283 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Zezwolenie na prowadzenie działalności. Oznaczenie zakładu ubezpieczeniowego i zakładu reasekuracji] - Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  7.  [Zezwolenie na prowadzenie działalności. Oznaczenie zakładu ubezpieczeniowego i zakładu reasekuracji]
1. 
Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej wymaga uzyskania zezwolenia organu nadzoru.
2. 
Działalność ubezpieczeniową wykonuje zakład ubezpieczeń działający jako zakład ubezpieczeń albo zakład ubezpieczeń i reasekuracji.
3. 
Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów "towarzystwo ubezpieczeń", "zakład ubezpieczeń", "towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji" albo "zakład ubezpieczeń i reasekuracji". Dopuszczalne jest używanie w obrocie odpowiednio skrótów "TU", "ZU", "TUiR" albo "ZUiR".
4. 
Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów "towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "TUW".
5. 
Zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie spółki akcyjnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów "towarzystwo reasekuracji", "towarzystwo reasekuracyjne" albo "zakład reasekuracji". Dopuszczalne jest używanie w obrocie odpowiednio skrótów "TR" albo "ZR".
6. 
Zakład reasekuracji wykonujący działalność w formie towarzystwa reasekuracji wzajemnej ma obowiązek i wyłączne prawo używania w firmie wyrazów "towarzystwo reasekuracji wzajemnej". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "TRW".