[Przepis derogacyjny] - Art. 503. - Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna. - Dz.U.2022.2283 t.j. - OpenLEX

Art. 503. - [Przepis derogacyjny] - Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  503.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1206, 1273 i 1348).