Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  201.  [Odpowiedzialność zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji za zobowiązania głównego oddziału]

Zagraniczny zakład ubezpieczeń i zagraniczny zakład reasekuracji odpowiadają za zobowiązania głównego oddziału całym swoim majątkiem.