Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.895 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r. do: 16 lipca 2020 r.
Art.  196.  [Rozwiązanie głównego oddziału]

Rozwiązanie głównego oddziału następuje po przeprowadzeniu jego likwidacji.