Art. 41. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  41. 62

Zagraniczne zakłady ubezpieczeń mogą podejmować i prowadzić działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie wzajemności.

62 Art. 41 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.90.59.344) początkowo miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., stosownie do jej art. 99.

Art. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.93.5.21) zmienił z mocą od dnia 20 stycznia 1993 r. datę wejścia w życie powołanego art. 41 na dzień 1 stycznia 1999 r.

Art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.95.96.478) w związku z art. 17 pkt 2 tej ustawy zmienił treść powołanego art. 41 z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.95.96.478) został skreślony przez art. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.98.155.1015) z dniem 1 stycznia 1999 r.

Art. 41 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.155.1015) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1999 r.