Art. 23a. - Działalność ubezpieczeniowa. - Dz.U.1996.11.62 t.j. - OpenLEX

Art. 23a. - Działalność ubezpieczeniowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.11.62 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
Art.  23a.

Do towarzystwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 308, 482-484 Kodeksu handlowego.